HOÀNG VĂN TUẤN

ThS. Hoàng Văn Tuấn Chuyên gia Khai thác giảm thiểu Nghiên cứu viên thuộc Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà Giảng viên…

LÊ CÔNG ĐỊNH

ThS. Lê Công Định Chuyên gia Bảo tồn Đa dạng sinh học Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh Điều…

NGUYỄN THỊ KIM VUI

ThS. Nguyễn Thị Kim Vui Chuyên gia Quản lý rừng Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh. Giảng viên Quan…

HÀ VĂN THIỆN

ThS. Hà Văn Thiện Chuyên gia Đánh giá hiện trường Phó chánh Văn phòng, phụ trách Kế hoạch Khoa học. Điều phối viên…

LÊ XUÂN TOÀN

ThS. Lê Xuân Toàn Chuyên gia Chứng chỉ rừng Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Giống và CNSH – Trung tâm…

NGUYỄN THỊ THANH NGA

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên gia Nghiên cứu về Giống và CNSH Lâm nghiệp Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Giống và Công…

VŨ ĐỨC BÌNH

TS. Vũ Đức Bình Chuyên gia Môi trường và đa dạng sinh học Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc…

NGUYỄN HẢI THÀNH

ThS. Nguyễn Hải Thành Chuyên gia về Quản lý rừng Trưởng Bộ môn nghiên cứu Lâm sinh – Trưởng bộ phận Chuyển giao…

PHẠM TIẾN HÙNG

ThS. Phạm Tiến Hùng Chuyên gia Kinh tế Lâm nghiệp Trạm trưởng Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà. Điều phối viên –…

NGUYỄN THỊ LIỆU

TS. Nguyễn Thị Liệu Chuyên gia Chứng chỉ rừng Phó giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ. Giám đốc…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng