Tập huấn ToT  về “Phương pháp Nghiên cứu và xác định lượng Carbon tích lũy rừng trồng và rừng tự nhiên ở Việt Nam”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT LÂM SINH TRỒNG RỪNG GỖ LỚN TẠI BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

TẬP HUẤN KHAI THÁC BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ,…

THAM VẤN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG RỪNG TỰ NHIÊN CỘNG ĐỒNG THÔN CÁT

    Thôn Cát thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Tháng 4 năm 2022, Ban quản lý rừng cộng…

TẬP HUẤN ToT VỀ ĐO ĐẾM VÀ GIÁM SÁT CARBON RỪNG

    Hiện trên thế giới có hơn 81 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hoặc lên kế hoạch áp dụng…

HOÀNG VĂN TUẤN

ThS. Hoàng Văn Tuấn Chuyên gia Khai thác giảm thiểu Nghiên cứu viên thuộc Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà Giảng viên…

LÊ CÔNG ĐỊNH

ThS. Lê Công Định Chuyên gia Bảo tồn Đa dạng sinh học Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh Điều…

NGUYỄN THỊ KIM VUI

ThS. Nguyễn Thị Kim Vui Chuyên gia Quản lý rừng Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh. Giảng viên Quan…

HÀ VĂN THIỆN

ThS. Hà Văn Thiện Chuyên gia Đánh giá hiện trường Phó chánh Văn phòng, phụ trách Kế hoạch Khoa học. Điều phối viên…

LÊ XUÂN TOÀN

ThS. Lê Xuân Toàn Chuyên gia Chứng chỉ rừng Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Giống và CNSH – Trung tâm…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng