CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG

Ngày 2-3/8/2022, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ đã tổ chức đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện…

Tìm hiểu và trải nghiệm về rừng nhiệt đới và văn hóa đồng bào Bru-Vân Kiều

Vào ngày 30/07/2022, thực hiện kế hoạch của việc xây dựng hoạt động mới: “Giáo dục về thiên nhiên và môi trường bền vững”…

Tập huấn Đánh giá Tác động Môi trường – Xã Hội đối với các hoạt động Lâm nghiệp

Thực hiện kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng…

Tập huấn Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng gỗ lớn – An toàn Lao động – Quản lý sâu bệnh hại và hoá chất

Theo kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải…

Hội thảo Tham vấn xây dựng năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Chiều ngày 2/12, tại thành phố Đông Hà, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến Nâng cao…

Tập huấn Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng

Theo kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải…

Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR tư vấn chuyển giao xây dựng vườn ươm, quản lý và sản xuất giống cây lâm nghiệp cho các Hợp tác xã

Từ tháng 3/2021–10/2021, Trung tâm đào tạo QLRBV và CCR (Trung tâm) đã phối hợp với Tổ chức Y tế Hà Lan Việt…

Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng: Tổ chức Tập huấn về quản lý và sản xuất giống cây lâm nghiệp

Từ ngày 25/10/2021-31/10/2021, Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý và…

Lễ bàn giao Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững từ Tổng cục Lâm nghiệp về Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chiều 28/10, tại văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông…

Hội thảo thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam”

Hội thảo thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng