1. GS. TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2. TS. Vũ Tấn Phương, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

3. TS. Trần Lâm Đồng, Viện nghiên cứu Lâm sinh

4. TS. Ngô Trí Dũng, chuyên gia đánh giá và kiểm toán

5. Richard Laity, Đại diện PEFC khu vực Đông Nam Á

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng