Bản tin số 02 năm 2020

1. Lời nói đầu 2. Các khóa đào tạo, tập huấn tại trung tâm 3. Tập huấn "Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững" cho chủ rừng và cán bộ quản lý 4. Chương trình khuyến lâm chuyên giao kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn của trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ 5. Chuyển giao kỹ thuật vườn ươm nhân giống Keo lai bằng hom tại Lâm trường Trường Sơn

File Type: pdf
Categories: Báo cáo, Ấn phẩm, Bản tin
Tags: 2020

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng