ThS. Hoàng Văn Tuấn

Chuyên gia Khai thác giảm thiểu

  • Nghiên cứu viên thuộc Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà
  • Giảng viên Khai thác giảm thiểu tác động
  • Thạc sỹ Lâm nghiệp, Nghiên cứu viên
  • Có trên 7 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và thực nghiệm Lâm nghiệp. Tham gia thực hiện các đề tài, dự án KHCN liên quan đến lâm nghiệp. 

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng