ThS. Nguyễn Hải Thành

Chuyên gia về Quản lý rừng

  • Trưởng Bộ môn nghiên cứu Lâm sinh – Trưởng bộ phận Chuyển giao công nghệ – Trung tâm Đào tạo QLRBV & CCR
  • Điều phối viên – Giảng viên Lập kế hoạch QLRBV
  • Thạc sĩ Lâm nghiệp; Nghiên cứu viên.
  • Có trên 10 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở, thực hiện nhiều Đề tài, dự án KHCN các cấp.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng