ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên gia Nghiên cứu về Giống và CNSH Lâm nghiệp

  • Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học (CNSH)
  • Giảng viên về lĩnh vực giống cây rừng, phòng trừ sâu bệnh hại
  • Thạc sĩ Lâm nghiệp; Nghiên cứu viên.
  • Trên 20 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở, thực hiện nhiều Đề tài, dự án KHCN các cấp

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng