ThS. Phạm Tiến Hùng

Chuyên gia Kinh tế Lâm nghiệp

  • Trạm trưởng Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà.
  • Điều phối viên – Giảng viên Giám sát và đánh giá.
  • Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp; Nghiên cứu viên.
  • Có 12 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở và thực hiện nhiều đề tài, dự án KHCN các cấp.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng