TS. Phạm Tiến Hùng

Chuyên gia Kinh tế Lâm nghiệp

  • Trạm trưởng Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà.
  • Điều phối viên – Giảng viên Giám sát và đánh giá – Giảng viên Chương trình Giáo dục Thiên nhiên – Môi trường – Bền vững.
  • Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Tiến sĩ Lâm sinh.
  • Có 12 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở và thực hiện nhiều đề tài, dự án KHCN các cấp.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng