TS. Phạm Xuân Đỉnh

Chuyên gia Chứng chỉ rừng

  • Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ.
  • Giảng viên Chứng chỉ rừng.
  • Kỹ sư Lâm nghiệp; Tiến sỹ chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Nghiên cứu viên chính.
  • Có 20 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở và các dự án. Đã được đào tạo để trở thành đánh giá viên về chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của Chương trình Hỗ trợ chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC).

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng