TS. Vũ Đức Bình

Chuyên gia Môi trường và đa dạng sinh học

  • Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ – Trưởng bộ phận Đào tạo, Trung tâm Đào tạo QLRBV & CCR
  • Điều phối viên – Giảng viên lĩnh vực Môi trường và đa dạng sinh học; quản lý tài nguyên rừng.
  • Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh; 
  • Có trên 20 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở, thực hiện nhiều Đề tài, dự án KHCN các cấp.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng