Về chúng tôi

Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR được thành lập năm 2018 với sự hỗ trợ của Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm liên bang Đức tài trợ. Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR thuộc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR hướng đến là tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu về phát triển năng lực cho các chủ rừng và các bên liên quan đáp ứng yêu cầu của quốc gia và quốc tế về quản rừng bền vững, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trung tâm có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ đào tạo, xây dựng năng lực và tư vấn các vấn đề liên quan đến QLRBV và CCR trên phạm vi toàn quốc. 

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ giảng viên của Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR gồm 11 người, là cán bộ nghiên cứu và chuyên gia của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tất cả các giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn sản xuất Lâm nghiêp. Các giảng viên được các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước đào tạo, tập huấn về kỹ năng sư phạm, kỹ năng hướng dẫn hoạt động nhóm, kỹ năng hướng dẫn thực hành trên hiện trường về các chủ đề liên quan đến QLRBV và CCR

TS. Phạm Xuân Đỉnh

Chuyên gia chứng chỉ rừng

TS. Nguyễn Thị Liệu

Chuyên gia chứng chỉ rừng

ThS. Phạm Tiến Hùng

Chuyên gia Kinh tế Lâm nghiệp

ThS. Nguyễn Hải Thành

Chuyên gia về Quản lý rừng

TS. Vũ Đức Bình

Chuyên gia Môi trường và ĐDSH

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên gia Giám sát và Đánh giá

ThS. Lê Xuân Toàn

Chuyên gia Chứng chỉ rừng

ThS. Hà Văn Thiện

Chuyên gia về Quản lý rừng

ThS. Nguyễn Thị Kim Vui

Chuyên gia Quản lý rừng

ThS. Lê Công Định

Chuyên gia Bảo tồn ĐDSH

KS. Hoàng Văn Tuấn

Chuyên gia Khai thác giảm thiểu tác động

Hiện trường đào tạo

Gồm hai hiện trường tại Quảng Bình và Quảng trị. Tại Quảng Bình, có 4 hiện trường đào tạo được thiết lập tại Lâm trường Trường Sơn chủ yếu là rừng tự nhiên và được ký hiệu từ TS 01 – TS 04. Đây là hiện trường phục vụ các nội dung đào tạo về điều tra rừng, nuôi dưỡng rừng, khai thác tác động thấp, xây dựng đường lâm nghiệp, đa dạng sinh học, lâm nghiệp cộng đồng các hoạt động lâm sinh khác.

Tại Quảng Trị, 9 hiện trường giảng dạy và nghiên cứu được thiết lập trên diện tích rừng trồng 640 ha thuộc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ. Các hiện trường này phục vụ các hoạt động đào tạo về thâm canh rừng trồng, lập kế hoạch quản lý rừng, đánh giá tác động môi trường, vv. Thông tin chi tiết về hiện trường đạo tạo quý vị vui lòng tải về tại đây.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng