KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “KHAI THÁC TÁC ĐỘNG THẤP TRE NỨA”

 

 

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty Lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Lương thực CHLB Đức (BMEL) tài trợ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt. Dự án được thực hiện từ tháng 1/2021 – 12/2023.

Theo kế hoạch dự án năm 2022, Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ tổ chức khóa tập huấn online  về “Khai thác tác động thấp tre nứa”  do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của Trung tâm giảng dạy, hướng dẫn.

Thông tin về khóa tập huấn như sau:

1. Thời gian: 10 ngày học qua nền tảng online Lotus LSM

– Học trực tuyến với giảng viên (Livestream trực tuyến) phần 1 (90’)

– Học trực tuyến với giảng viên (Livestream trực tuyến) phần 2 (90’)

– Học trực tuyến với giảng viên (Livestream trực tuyến) phần 3 (60’)

Giữa các buổi học trực tuyến với giảng viên học viên sẽ tự nghiên cứu tài liệu, tự thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và tham gia trao đổi trên diễn đàn của lớp.

2. Nội dung khoá tập huấn:

Thời gian

Nội dung

13:30 ngày18/11 Khai giảng lớp học qua LiveStream (Phần 1) (90’)
Từ ngày 19 đến ngày 22/11 Học viên tự nghiên cứu và tự thực hành:

⁃     Nghiên cứu tài liệu, phim do lớp học cung cấp.

⁃     Tự thực hành các nội dung đã học ở phần 1, ghi hình kết quả và gửi lên hệ thống.

⁃     Tham gia diễn đàn của lớp trên Lotus.

13:30 ngày 23/11 Tiếp tục học qua LiveStream (Phần 2) (90’)
Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11 Học viên tự nghiên cứu và tự thực hành:

⁃     Nghiên cứu tài liệu, phim do lớp học cung cấp

⁃     Tự thực hành các nội dung đã học ở phần 2, ghi hình kết quả và gửi lên hệ thống.

⁃     Tham gia diễn đàn của lớp trên Lotus.

13:30 ngày 1/12 Tiếp tục học qua LiveStream (Phần 3),

Tổng kết, đánh gía lớp học và phát chứng nhận tham gia lớp học (60’)

3. Thành phần: Cán bộ Ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình có các hoạt động khai thác lâm sản ngoài gỗ tre nứa

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị đăng ký trước 14h00 ngày  17/11/2022. Đăng ký tham dự vui lòng liên hệ: Ông Hoàng Văn Tuấn, điện thoại:  0988126919; Email: hoangtuan.vfu@gmail.com.

Sau khi đăng ký thành công, ban tổ chức sẽ gửi ID và Pass kèm đường link hướng dẫn đến từng học viên

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng