TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

Nằm trong chuổi các hoạt động hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ, nhiều hoạt động được thực hiện nhằm thúc đẩy các cộng đồng được giao rừng tự nhiên ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn sẽ giúp các Ban quản lý rừng cộng đồng nâng cao nhận thức và năng lực quản lý để quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, góp phần ổn định sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho các Ban quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) trong lĩnh vực khai thác bền vững và kinh doanh lâm sản ngoài gỗ (LSNG), Trung tâm đào tạo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng phối hợp với tổ chức MCNV Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn “Quản lý chuỗi hành trình sản phẩm LSNG” tại nhà cộng đồng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia lớp tập huấn là 16 thành viên của các BQLRCĐ, bao gồm thôn Hồ (xã Hướng Sơn), thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng) và thôn Trăng – Tà Puồng (xã Hướng Việt), huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Qua 2 ngày tập huấn (8 và 9/11/2022), các giảng viên đã chia sẻ và cùng thảo luận với học viên về các nội dung như: Nhận diện các nguy cơ, rủi ro có thể gây trộn lẫn sản phẩm LSNG của RCĐ có chứng chỉ FSC và rừng bên ngoài chưa được cấp chứng chỉ. Từ đó đề xuất các giải pháp ngăn ngừa sự trộn lẫn sản phẩm LSNG. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn đầy đủ các bước quy trình thực hiện khai thác bền vững LSNG.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đều đánh giá cao về nội dung, chương trình, công tác tổ chức và trang thiết bị phục vụ giảng dạy của Trung Tâm cũng như sự nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên. Từ những kiến thức đã được truyền đạt các học viên sẽ áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng cộng đồng và tích cực tuyên truyền vận động người dân khai thác bền vững các loại LSNG tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống. Các học viên đều có mong muốn Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng và tổ chức MCNV Quảng Trị sẽ tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực để góp phần đẩy mạnh quản lý rừng bền vững cho các BQLRCĐ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOÁ TẬP HUẤN

Khai mạc lớp tập huấn, giới thiệu chương trình

Học và thảo luận trên lớp

Trình bày kết quả thảo luận

Bế mạc lớp tập huấn, đại diện các BQLRCĐ phát biểu cảm tưởng

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng