THAM VẤN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG RỪNG TỰ NHIÊN CỘNG ĐỒNG THÔN CÁT

 

 

Thôn Cát thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Tháng 4 năm 2022, Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Cát được kết nạp hội viên Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị. Để hỗ trợ xây dựng năng lực cho Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Cát, góp phần chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá FSC của Hội CCR vào cuối năm 2022, Trung tâm đào tạo QLRBV & CCR đã tư vấn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng này và hỗ trợ thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Ngày 5 tháng 10 năm 2022 tại nhà cộng đồng khu du lịch sinh thái thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, văn phòng Uỷ ban Y tế Hà lan – Việt Nam (MCNV) tại Quảng Trị đã phối hợp với Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị tổ chức tham vấn các bên liên quan về phương án QLRBV và kế hoạch khai thác bền vững Lâm sản ngoài gỗ (Song mây và tre) do Trung tâm đào tạo QLRBV & CCR xây dựng. Chủ trì hội nghị là Ông Nguyễn Đình Đại – Trưởng Văn phòng MCNV Quảng Trị và Ông Hoàng Đức Doanh – Chi hội trưởng Hội CCR Quảng Trị. Đơn vị tư vấn gồm có TS. Nguyễn Thị Liệu – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và 06 giảng viên; Ông Nguyễn Duy Lương, Ông Lê Phi Cường – Văn phòng tư vấn dự án PSFM2.

Đến dự hội nghị tham vấn với gần 40 đại biểu đến từ Hạt kiểm lâm Hướng Hoá và các cán bộ kiểm lâm địa bàn các xã Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt; Phòng Nông nghiệp huyện Hướng Hoá; BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá; BQL rừng phòng hộ Hướng Hoá – Đakrông; Đại diện lãnh đạo UBND các xã  Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt; BQL rừng cộng đồng thôn Cát, thôn Hồ (Hướng Sơn), thôn Chênh Vênh (Hướng Phùng), thôn Trăng Tà Puồng (Hướng Việt), thôn Xa Bai (Hướng Linh).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được TS. Vũ Đức Bình đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt dự thảo phương án QLRBV rừng tự nhiên cộng đồng thôn Cát đối chiếu với 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí của FSC. Qua đó với mục tiêu Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững rừng và đất rừng hiện có; nâng cao chất lượng và giá trị của rừng để đảm bảo vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi nghe chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến về kế hoạch, công tác chuẩn bị đánh giá FSC năm 2022 và gợi ý một số vấn đề cần trao đổi, tham vấn với các bên liên quan, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đối với phương án quản lý rừng bền vững thôn Cát tập trung vào các vấn đề như: phát triển các mô hình sinh kế đảm bảo cuộc sống cho người dân thôn Cát, xem xét giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng để người dân yên tâm quản lý bảo vệ rừng; nâng cao thu nhập từ rừng bằng việc áp dụng quy trình khai thác lâm sản ngoài gỗ (Song mây) bền vững; bổ sung thêm một số chỉ số giám sát, đánh giá … Đơn vị tư vấn đã trả lời tham vấn những vấn đề đã được các đại biểu đưa ra tại hội nghị, tiếp thu và ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp để tổng hợp, hoàn thiện phương án QLRBV.

Kết thúc hội nghị, chủ trì hội nghị đã đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án QLRBV trên cơ sở các góp ý của các bên liên quan, MCNV và đơn vị tư vấn sẽ hỗ trợ Hội CCR Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị cho kỳ đánh giá chứng chỉ FSC® vào cuối năm 2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ THAM VẤN

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng