Tập huấn ToT  về “Phương pháp Nghiên cứu và xác định lượng Carbon tích lũy rừng trồng và rừng tự nhiên ở Việt Nam”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

TERMS OF REFERENCE (TOR)

    TERMS OF REFERENCE (TOR) Name of Expert: National: N.N. Job Title: National Expert for ToT course on “Building capacity in development…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT LÂM SINH TRỒNG RỪNG GỖ LỚN TẠI BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “KHAI THÁC TÁC ĐỘNG THẤP TRE NỨA”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

Thông báo tuyển dụng chuyên gia Đào tạo ToT về Công cụ Báo cáo và Giám sát Không gian (SMART)

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công…
Có thể là hình ảnh về 2 người

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG

Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan quản lý Lâm nghiệp, BQL rừng Phòng hộ, công ty và các chuyên gia Lâm nghiệp…

Hội thảo trực tuyến “Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS/PEFC cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam”

Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với tổ chức PEFC tổ chức hội thảo trực tuyến “Quản lý rừng bền vững và cấp…

Mở 5 lớp đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng năm 2021

Mở 5 lớp đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng năm 2021 Thực hiện kế hoạch năm 2021 của…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng