Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) ở Việt Nam

Sau 3 năm thực hiện dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững cho các công ty Lâm nghiệp tại Việt Nam (PSFM)” đến nay dự án đã đạt được nhiều thành quả đáng kể, một trong những kết quả lớn nhất là đã thành lập được Trung tâm đào tạo về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng và đã tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao năng lực QLRBV cho nhiều đối tượng chủ rừng và cán bộ quản lý lâm nghiệp khác nhau.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về QLRBV trong bối cảnh nhiều chính sách mới được ban hành và lấy ý kiến các bên liên quan về nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) ở Việt Nam đồng thời giới thiệu về Trung tâm đào tạo và Khung chương trình đào tạo QLRBV và CCR, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) và văn phòng tư vấn dự án đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) ở Việt Nam” vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

Tham gia hội thảo có gần 40 đại biểu là đại diện của nhà tài trợ như Bộ Nông nghiệp và Lương thực Cộng hoà Liên bang Đức (BMEL), công ty tư vấn DFS và HessenForst (Đức); Các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm đến từ các Viện nghiên cứu, trường đại học, Trung tâm Đào tạo QLRBV & CCR; đại diện cơ quan quản lý Việt Nam như tổng cục Lâm nghiệp, chi cục Kiểm lâm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; các chủ rừng là công ty Lâm nghiệp, hợp tác xã, hội chủ rừng có chứng chỉ đã có nhiều thành tựu trong QLRBV và CCR ở khu vực Miền Trung.

Tại hội thảo các nhà khoa học và Ban quản lý dự án đã chia sẻ thực trạng, cơ hội và thách thức về quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, cũng như những kết quả chính và bài học kinh nghiệm của dự án PSFM.

Trung tâm Đào tạo QLRBV&CCR (TCSFM) đã có bài giới thiệu ra mắt Trung tâm với cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên, chương trình và hiện trường đào tạo cùng với các kết quả đào tạo ban đầu đã đạt được hết sức khả quan, góp phần lớn vào nâng cao nhận thức và thúc đẫy QLRBV & CCR ở Việt Nam. Các đại biểu đã đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của Trung tâm Đào tạo, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với các văn bản chính sách mới được ban hành.

Các đại biểu đã thảo luận những cơ hội và thách thức trong thực hiện QLRBV và CCR, xác định một trong những mấu chốt thúc đẩy QLRBV được đưa ra là đẩy mạnh nâng cao năng lực, nhận thức cho các chủ rừng và các bên liên quan.  Kết quả hội thảo, các đại biểu khẳng định sự cần thiết nâng cao năng lực, nhận thức cho các chủ rừng và các bên liên quan đáp ứng yêu cầu về QLBRV vì sự thịnh vượng của Quốc gia. Trung tâm đào tạo QLRBV và CCR là mô hình trung tâm đào tạo đầu tiên của Việt Nam về quản lý và chứng nhận rừng bền vững được xây dựng dựa trên sự hợp tác chung giữa các viện nghiên cứu lâm nghiệp và công ty lâm nghiệp (cho các hoạt động trình diễn). Hoạt động của trung tâm được kỳ vọng đóng góp đáng kể cho việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan nhằm thúc đẫy quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng ở Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO

GS. TS Võ Đại Hải Giám đốc Dự án phát biểu khai mạc

Ông Christian Aschenbach đại diện BMEL phát biểu

TS. Carsten Schusser – Cố vấn trưởng báo cáo kết quả thực hiện dự án

TS. Nguyễn Thị Liệu Giám đốc TCSFM Báo cáo kết quả hoạt động của TCSFM

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các diễn giả tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm QLRBV và CCR

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng