TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Nằm trong chuổi các hoạt động hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài…

KHÓA TẬP HUẤN “CÁC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC/PEFC “

    Hiện nay, nhiều đơn vị quản lý cấp cơ sở, doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn trong quá trình áp…

TẬP HUẤN KHAI THÁC BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ,…

THAM VẤN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG RỪNG TỰ NHIÊN CỘNG ĐỒNG THÔN CÁT

    Thôn Cát thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Tháng 4 năm 2022, Ban quản lý rừng cộng…

TẬP HUẤN ToT VỀ ĐO ĐẾM VÀ GIÁM SÁT CARBON RỪNG

    Hiện trên thế giới có hơn 81 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hoặc lên kế hoạch áp dụng…

Tập huấn “Đào tạo tiểu giáo viên về kỹ thuật lâm sinh cho trồng rừng gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng Keo từ sản xuất gỗ dăm sang sản xuất gỗ lớn”

  Từ ngày 13 – 19/9/2022, thực hiện kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng…

CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG

Ngày 2-3/8/2022, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ đã tổ chức đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện…

Tìm hiểu và trải nghiệm về rừng nhiệt đới và văn hóa đồng bào Bru-Vân Kiều

Vào ngày 30/07/2022, thực hiện kế hoạch của việc xây dựng hoạt động mới: “Giáo dục về thiên nhiên và môi trường bền vững”…

Tập huấn Đánh giá Tác động Môi trường – Xã Hội đối với các hoạt động Lâm nghiệp

Thực hiện kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng…

Tập huấn Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng gỗ lớn – An toàn Lao động – Quản lý sâu bệnh hại và hoá chất

Theo kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng