Bản tin số 01 năm 2019

Bản tin số 01 năm 2019 của Trung tâm Đào tạo quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Bản tin số đầu tiên của Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR sẽ giới thiệu về quá trình hình thành và thành lập của Trung tâm, tổng quan về khoá đào tạo khai thác giảm thiểu tác động – một trong những nội dung quan trọng trong chương trình giảng dạy, một số thành tựu trong phát triển giống – yếu tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả rừng trồng của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, và một số kết quả đạt được ban đầu của Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR. Chúng tôi hy vọng những bài viết này sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin về Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR – một mô hình đào tạo năng lực mới triển vọng với sứ mệnh góp phần củng cố và nâng cao kiến thức và kỹ năng trong thực hiện QLRBV và CCR, không chỉ đóng góp vào quá trình thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam mà còn hướng tới tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Chi tiết vui lòng tải về tại đây

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng