Bản tin số 02 năm 2020

Bản tin số 02 năm 2020 của Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Bản tin số 2 của Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR sẽ giới thiệu một số kết quả nổi bật nhất của Trung tâm đào tạo gồm Đào tạo tập huấn: Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững; Kỳ thuật lâm sinh cho rừng trồng; Quản lý và sản xuất cây giống; Xây dựng phương án QLRBV theo thông tư 28/2018/TT- BNNPTNT; song song với đào tạo có các hoạt động chuyển giao gồm: Chuyển giao kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn; chuyển giao kỹ thuật nhân giống giâm hom Keo lai… Thông qua bản tin này, chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin thiết thực về những hoạt động ban đầu của Trung tâm Đào tạo trong lĩnh vực tập huấn, tư vấn và chuyển giao QLRBV và CCR. Cùng với đó, Trung tâm Đào tạo kỳ vọng nhân rộng và góp một phần nhỏ bé vào công cuộc QLRBV trong nước cũng như trên toàn thế giới, từng bước cải thiện môi trường, đáp ứng mục tiêu kinh tế và công bằng xã hội không chỉ cho thế hệ hiện tại mà cho mãi mãi những thế hệ tương lai.

Chi tiết xin vui lòng tải về tại đây

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng