Hội nghị tổng kết Dự án Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam (PSFM)

Hội nghị tổng kết Dự án “‘Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam (PSFM)”.

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, được sự đồng ý của các bên liên quan, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp tại Việt Nam”.

Hội nghị có trên 50 đại biểu đến tham dự, bao gồm các đại biểu đến từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam, các đối tác tham gia thực hiện Dự án; các cơ quan quản lý lâm nghiệp ở địa phương, các công ty lâm nghiệp, hợp tác xã lâm nghiệp và các hội chủ rừng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Về phía nhà tài trợ là Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Đức (BMEL) và Công ty GFA không thể để đến dự do dịch bệnh covid 19 nhưng đã tham gia họp trực tuyến trong suốt quá trình hội thảo diễn ra.

Để thúc đẩy thực hiện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, Bộ Nông nghiệp và Lương thực CHLB Đức đã tài trợ và hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam”. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là chủ dự án, Lâm trường Trường Sơn thuộc công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại và Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ cùng với hai công ty tư vấn của CHLB Đức (DFS GmbH và HessenForst) là các đối tác thực hiện dự án.

Được triển khai từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2020, qua 3 năm thực hiện, kết quả dự án đã hoàn thành 3 mục tiêu chính đề ra: (1) Hỗ trợ chi nhánh lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại xây dựng một mô hình kiểu mẫu về QLRBV; (2) Thành lập và vận hành Trung tâm đào tạo về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; (3) Chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến kết quả về quản lý rừng bền vững, bao gồm các hoạt động tham quan học tập, hội thảo, xuất bản các tờ tin, tài liệu, tập huấn mở rộng cho các bên liên quan.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Thông qua các báo cáo được trình bày tại hội thảo, điểm nổi bật trong các kết quả của dự án là việc thành lập và vận hành Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Sau khi được thành lập Trung tâm Đào tạo đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đào tạo đội ngũ giảng viên, xây dựng chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và hiện trường giảng dạy. Tiếp theo đó Trung tâm đào tạo đã làm tốt vai trò nhân rộng mô hình bằng tổ chức được nhiều lớp tập huấn, tư vấn chuyển giao cho các chủ rừng và các cơ quan quản lý ngành Lâm nghiệp nhiều tỉnh miền Trung.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu đều đánh giá cao kết quả của Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp tại Việt Nam”. Đồng thời mong muốn dự án tiếp tục hỗ trợ cho các công ty lâm nghiệp, nhóm hộ trồng rừng trong khu vực miền Trung có thể mở rộng ra cả nước để phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng bền vững, đáp ứng các nhu cầu gỗ cho công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học…Các đại biểu bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả dự án sẽ là một nền tảng vững chắc cho phát triển trong tương lai của Trung tâm đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng