Tập huấn Đánh giá Tác động Môi trường – Xã Hội đối với các hoạt động Lâm nghiệp

Thực hiện kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo QLRBV và Chứng chỉ rừng, Viện KHLN Việt Nam đã tổ chức lớp khóa tập huấn về “Đánh giá Tác động Môi trường – Xã Hội đối với các hoạt động Lâm nghiệp” cho các học viên là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các chủ rừng trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 18-24/07/2022, Trung tâm Đào tạo QLRBV và Chứng chỉ rừng thuộc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá Tác động Môi trường – Xã Hội đối với các hoạt động Lâm nghiệp.

Tham gia lớp tập huấn có 15 học viên là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị, Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Khuyến Nông Quảng Trị, Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, Ban quản lý rừng Cộng đồng Thôn Cát và một số chủ rừng quy mô nhỏ có kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau 7 ngày tập huấn học viên đã được cung cấp các kiến thức rất thiết thực về các chính sách, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến việc đánh giá tác động mội trường- xã hội; các tác động môi trường và xã hội trong quản lý rừng; tìm hiểu về mục đích, phương pháp đánh giá của các tác động;…

Ngoài kiến thức lý thuyết trên lớp, các học viên còn được đi  thực hành ngay trên hiện trường đã giúp các học viên nắm vững kiến thức để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Trong thời gian tập huấn, Các giảng viên là các chuyên gia lâm nghiệp đã cùng với học viên thường xuyên thảo luận, chia sẻ những vấn đề tích cực và tiêu cực của các hoạt động Lâm nghiệp đối với các vấn đề môi trường và xã hội đồng thời cùng đề xuất các biện pháp giảm thiểu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đều đánh giá cao về nội dung, chương trình, công tác tổ chức và trang thiết bị phục vụ giảng dạy của Trung tâm đào tạo. Từ những kiến thức được truyền đạt về “Đánh giá Tác động Môi trường – Xã Hội đối với các hoạt động Lâm nghiệp  học viên sẽ nâng cao năng lực và áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, đảm bảo ngoài hiệu quả kinh tế còn bền vững về môi trường và xã hội.

 

Một số hình ảnh của khóa tập huấn

Tiến sỹ Nguyễn Thị Liệu – Giám đốc Trung tâm đào tạo khai mạc khóa tập huấn

Các học viên tham gia thảo luận trong các bài học

Các học viên đi thực hành tại hiện trường

Lễ tổng kết và trao chứng chỉ đến các học viên

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng