Tập huấn Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng gỗ lớn – An toàn Lao động – Quản lý sâu bệnh hại và hoá chất

Theo kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam, Trung tâm đào tạo QLRBV và Chứng chỉ rừng, Viện KHLN Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn 7 ngày về “Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng gỗ lớn – An toàn Lao động – Quản lý sâu bệnh hại và hoá chất” với 16 học viên tham gia là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị, Hội chứng chỉ rừng Thừa Thiên Huế, Trung tâm Khuyến Nông Quảng Trị, Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, hợp tác xã nông lâm nghiệp, Ban quản lý rừng Cộng đồng Thôn Cát và một số chủ rừng quy mô nhỏ kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Từ ngày 20 – 26/6/2022, Trung tâm Đào tạo QLRBV và Chứng chỉ rừng thuộc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng gỗ lớn – An toàn Lao động – Quản lý sâu bệnh hại và hoá chất”. Tham gia lớp tập huấn có 16 học viên là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị, Hội chứng chỉ rừng Thừa Thiên Huế, Trung tâm Khuyến Nông Quảng Trị, Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, hợp tác xã nông lâm nghiệp, Ban quản lý rừng Cộng đồng Thôn Cát và một số chủ rừng quy mô nhỏ có kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau 7 ngày tập huấn học viên đã được cung cấp các kiến thức rất thiết thực về các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh rừng trồng bền vững; các biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng trồng theo hướng gỗ lớn; kỹ thuật quản lý sâu bệnh hại và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm; kỹ thuật chuyển hoá rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn, … Ngoài kiến thức lý thuyết trên lớp, các học viên còn được thăm quan các mô hình và thực hành ngay trên hiện trường nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm, giúp các học viên nắm vững kiến thức để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Trong thời gian tập huấn, giảng viên là các chuyên gia lâm nghiệp đã cùng với học viên thường xuyên thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, những mô hình triển vọng, không chỉ tập trung vào các biện pháp kỹ thuật trồng rừng theo hướng bền vững đối với cây keo mà còn tập trung vào đối tượng cây gỗ bản địa lá rộng gỗ lớn, đa tác dụng và có giá trị kinh tế đồng thời phù hợp với điều kiện lập địa của từng địa phương.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đều đánh giá cao về nội dung, chương trình, công tác tổ chức và trang thiết bị phục vụ giảng dạy của Trung tâm đào tạo. Từ những kiến thức được truyền đạt về “Kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng gỗ lớn – An toàn lao động – Quản lý sâu bệnh hại và hoá chất” học viên sẽ nâng cao năng lực và áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, cải thiện năng suất, chất lượng rừng trồng đặc biệt trong kinh doanh rừng trồng gỗ lớn bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tại địa phương.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOÁ TẬP HUẤN

Thăm quan mô hình trình diễn gỗ lớn của Trung tâm

Thực hành kỹ thuật chuyển hoá rừng gỗ lớn Keo lai

Thực hành đo cao trong ô tiêu chuẩn đánh giá sinh trưởng mô hình chuyển hoá

Thăm quan mô hình rừng trồng gỗ lớn bằng cây Huỷnh 6 năm tuổi

Trao giấy chứng nhận và chụp ảnh lưu niệm Bế mạc lớp tập huấn

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng