Chương trình giáo dục Thiên nhiên- Môi trường- Bền vững: “Kỹ sư Lâm nghiệp tương lai”

Vừa qua Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng đã phối hợp với Trường THPT Đông Hà…

Chương trình “Giáo dục Thiên nhiên – Môi trường – Bền vững”

    Ngày nay, các hoạt động dã ngoại đã trở nên phổ biến và cần thiết đối với các trường học nói…

LỚP TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

    Nằm trong kế hoạch năm 2023 của Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực…

TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Nằm trong chuổi các hoạt động hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài…

KHÓA TẬP HUẤN “CÁC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC/PEFC “

    Hiện nay, nhiều đơn vị quản lý cấp cơ sở, doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn trong quá trình áp…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng