ThS. Lê Xuân Toàn

Chuyên gia Chứng chỉ rừng

  • Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Giống và CNSH – Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung bộ.
  • Giảng viên Lập kế hoạch QLRBV; giống cây rừng.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học tại Úc.
  • Có 7 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở, thực hiện nhiều Đề tài, dự án KHCN các cấp.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng