TẬP HUẤN KHAI THÁC BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ, nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy các cộng đồng được giao rừng tự nhiên ở huyện Hướng Hoá, Quảng Trị quản lý và khai thác bền vững nguồn lâm sản ngoài gỗ, góp phần tạo sinh kế bền vững và tăng thu nhập cho người dân.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho các Ban quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) trong lĩnh vực khai thác bền vững và kinh doanh lâm sản ngoài gỗ (LSNG), tổ chức MCNV Quảng Trị đã phối hợp với Trung tâm đào tạo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tổ chức lớp tập huấn “Khai thác bền vững LSNG”.

Lớp tập huấn đã diễn ra trong 02 ngày (ngày 6 và 7/10/2022), với sự tham gia của 21 học viên là các thành viên BQLRCĐ thôn Cát (xã Hướng Sơn) và thôn Xa Bai (xã Hướng Linh), huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được các giảng viên chia sẻ và cùng thảo luận về tầm quan trọng của LSNG đối với cộng đồng; những giá trị về kinh tế, xã hội và môi trường của LSNG; một số loại LSNG chính hiện đang được khai thác tại địa phương; những nguyên tắc và mục tiêu của khai thác bền vững, các hoạt động trước, trong và sau khai thác. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật khai thác cho từng loại LSNG như Tre nứa, Mây, Trẩu, Bồ hòn, Bồ kết và Chanh rừng trên hiện trường rừng tự nhiên. Kỹ thuật khai thác bền vững LSNG cần đảm bảo phải chừa lại các cây mẹ gieo giống, hạn chế ảnh hưởng đến cây tái sinh, đa dạng sinh học và các khu vực loại trừ; Tuân thu nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và bảo hộ lao động.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đều đánh giá cao về nội dung, chương trình, công tác tổ chức và trang thiết bị phục vụ giảng dạy của Trung tâm đào tạo cũng như sự nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên. Từ những kiến thức đã được truyền đạt các học viên sẽ áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng cộng đồng và tích cực tuyên truyền vận động người dân khai thác bền vững các loại LSNG tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống. Các học viên đều có mong muốn Trung tâm Đào tạo và MCNV sẽ tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực để góp phần đẩy mạnh quản lý rừng bền vững cho các BQLRCĐ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHOÁ TẬP HUẤN

Khai mạc lớp tập huấn, giới thiệu chương trình

Học lý thuyết và thảo luận trên lớp

Thực hành khai thác bền vững Tre nứa

Thực hành khai thác bền vững Trẩu

Thực hành khai thác bền vững Chanh rừng

Bế mạc lớp tập huấn, đại diện các BQLRCĐ phát biểu cảm tưởng

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng