Tập huấn ToT  về “Phương pháp Nghiên cứu và xác định lượng Carbon tích lũy rừng trồng và rừng tự nhiên ở Việt Nam”

 

 

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty Lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Lương thực CHLB Đức (BMEL) tài trợ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt. Dự án được thực hiện từ tháng 1/2021 – 12/2023.

Theo kế hoạch dự án năm 2023, Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ tổ chức khóa tập huấn ToT  về Phương pháp Nghiên cứu và xác định lượng Carbon tích lũy rừng trồng và rừng tự nhiên ở Việt Nam.

Thông tin về khóa tập huấn như sau:

Để thuận lợi cho công tác tổ chứckính đề nghị đăng ký trước 14h00 ngày 05/09/2023.

Đăng ký tham dự vui lòng liên hệ: Ms. Lê Minh Phương. Điện thoại: 0977262043

Email: leminhphuong021097@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng