NGHIỆM THU TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

 

 

Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BNN-TCLN ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ.

Ngày 12/7/2023 tại Phòng 407 B9, Cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) cung cấp gỗ lớn ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ”. Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Xuân Đỉnh.

Mục tiêu:

 • Xác định bổ sung được một số đặc điểm lâm học của cây Huỷnh;
 • Chọn được 50 cây trội cho hai vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (25 cây/vùng), có năng suất và chất lượng gỗ cao được các địa phương công nhận;
 • Bước đầu chọn được ít nhất 02 xuất xứ và 5 gia đình/vùng có triển vọng sinh trưởng vượt 15% so với giống sản xuất đại trà tại thời điểm kết thúc đề tài;
 • Xây dựng được 6 ha (3ha/vùng) khảo nghiệm xuất xứ kết hợp với khảo nghiệm hậu thế và xây dựng vườn giống hữu tính;
 • Xây dựng được 14 ha mô hình thí nghiệm rừng trồng thâm canh Huỷnh cung cấp gỗ lớn;
 • Xây dựng bổ sung, hoàn thiện được 01 quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh cây Huỷnh cung cấp gỗ lớn cho các tỉnh miền Trung đảm bảo năng suất rừng trồng tối thiểu vượt 15% so với quy trình hiện tại (công nhận ít nhất 01 TBKT về nhân giống Huỷnh).

Nội dung nghiên cứu:

 • Đánh giá thực trạng rừng trồng Huỷnh
 • Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm lâm học Huỷnh
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt, kỹ thuật bảo quản hạt giống và hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Huỷnh từ hạt
 • Nghiên cứu chọn cây trội và khảo nghiệm giống Huỷnh
 • Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng thâm canh Huỷnh cung cấp gỗ lớn
 • Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh Huỷnh

Kết quả đạt được:

Hội đồng đã nghiệm thu các sản phẩm khoa học theo đặt hàng gồm có:

 • 50 cây trội từ 4 xuất xứ (25 cây/vùng) được các địa phương công nhận;
 • Bước đầu xác định được 02 xuất xứ/vùng (xuất xứ Quảng Bình và Quảng Trị cho vùng Bắc Trung Bộ, xuất xứ Quảng Bình và Quảng Nam cho vùng Nam Trung Bộ) và 09 gia đình Huỷnh có triển vọng cho vùng Bắc Trung Bộ (vượt 4 gia đình), 05 gia đình có triển vọng cho vùng Nam Trung Bộ.
 • 6,0 ha mô hình khảo nghiệm giống (khảo nghiệm xuất xứ và khảo nghiệm hậu thế Huỷnh) kết hợp làm vườn giống hữu tính (3 ha/vùng).
 • 14,0 ha mô hình nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng huỷnh thâm canh (7 ha/vùng) tại 5 tỉnh (3,0 ha tại Quảng Bình, 2,0 ha tại Quảng Trị, 2,0 ha tại Thừa Thiên Huế, 5,0 ha tại Quảng Ngãi và 2,0 ha tại Quảng Nam).
 • 01 quy trình kỹ thuật nhân giống (được công nhận là tiến bộ kỹ thuật) và 01 quy trình kỹ thuật trồng rừng Huỷnh cung cấp gỗ lớn cho các tỉnh miền Trung.
 • Đã công bố 08 bài báo khoa học từ các kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín (vượt 06 bài so với đề cương được phê duyệt).

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài, bàn giao sản phẩm theo đúng đặt hàng, triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đề nghị chủ trì đề tài, Viện Khoa học Lâm nghiệp quản lý mô hình và tiếp tục chuyển giao những kết quả nghiên cứu để hướng đến mục tiêu công nhận giống, tiếp tục theo dõi và nghiên cứu bổ sung một số nội dung để hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng làm cơ sở để phát triển mở rộng rừng trồng Huỷnh cung cấp gỗ lớn, góp phần phát triển rừng cung cấp gỗ lớn bền vững cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng