Viện Nghiên cứu Lâm sinh phối hợp với tổ chức PEFC tổ chức hội thảo trực tuyến “Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS/PEFC cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam”.
 
  • Thời gian: Từ 13h30 – 16h30, Thứ Tư ngày 29/9/2021
  • Địa điểm: Trực tuyến
  • Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch)
  • Link đăng ký: https://treee.es/smallholderVN. Link đăng ký bằng tiếng Anh. Nếu quý vị đại biểu gặp khó khăn khi đăng ký tham gia, vui lòng gửi email đăng ký tham gia hội thảo tới Nguyễn Văn Bích (email: bichnv.fsiv@gmail.com) để được trợ giúp.
  • Người liên hệ: Nguyễn Văn Bích. Điện thoại: 0367399383 email: bichnv.fsiv@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng