THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG

Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan quản lý Lâm nghiệp, BQL rừng Phòng hộ, công ty và các chuyên gia Lâm nghiệp

Viện KHLN Việt Nam trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn Xây dựng năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Thời gian: Từ 14h00-16h00 thứ Năm ngày 02 tháng 12 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom (link Zoom sẽ được gửi đến quý đại biểu trước ngày Hội thảo)

Nội dung: Theo chương trình thư mời gửi kèm

Đăng ký: liên hệ ông Lê Phi Cường, SĐT 0905472555, Email: phi.cuong.le@dfs-online.de

Kính mong quý đại biểu quan tâm và đăng ký tham dự

Trân trọng

 

 

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng