Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger đến thăm và làm việc với Dự án PSFM

Ngày 22 tháng 6 năm 2018; Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam” (PSFM) và đi thăm hiện trường mô hình tại Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ và Lâm trường Trường Sơn.

A group of people posing for a photo Description automatically generated

Sau khi nghe đại diện Trung tâm đào tạo Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng trình bày khái quát một số thành quả hoạt động và đi khảo sát thực địa hiện trường thực hành của dự án PSFM (Tại rừng trồng của Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ và rừng tự nhiên của Lâm trường Trường Sơn); Ngài Đại sứ Berger đã đánh giá cao kết quả hoạt động và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành Lâm nghiệp đồng thời đại sứ quán Đức sẽ hỗ trợ hết sức có thể trong việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng