Hội thảo Tham vấn xây dựng năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Chiều ngày 2/12, tại thành phố Đông Hà, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng và cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo và dịch vụ tư vấn của Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Trung tâm được thành lập trên cơ sở dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững tại các công ty lâm nghiệp Việt Nam 2018-2020” và dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam 2021-2023” do Bộ Nông nghiệp và Lương thực CHLB Đức và Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tài trợ.

Qua 3 năm hoạt động, Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo về quản lý và sản xuất cây giống lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh cho rừng trồng, khai thác tác động thấp lâm sản ngoài gỗ rừng tự nhiên, quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao và bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng…Tại tỉnh Quảng Trị, Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tại thực địa như thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng; thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa với phương châm “bắt tay chỉ việc” cho đồng bào Vân Kiều, từ đó họ dùng ngôn ngữ của mình để tuyên truyền cho cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng được cung cấp thông tin chương trình đào tạo về quản lý rừng trồng cây keo gỗ nhỏ và gỗ lớn cho các chủ rừng, nhóm hộ và các công ty lâm nghiệp, chương trình đào tạo vườm ươm và sản xuất cây giống, giới thiệu về Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam và Hệ thống Tiêu chuẩn chứng chỉ rừng Việt Nam.

(Nguồn: Báo quảng Trị)

TS. Vũ Đức Bình giới thiệu môn học Lâm sinh rừng trồng

Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

(Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm)

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng