Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng: Tổ chức Tập huấn về quản lý và sản xuất giống cây lâm nghiệp

Từ ngày 25/10/2021-31/10/2021, Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý và sản xuất cây giống lâm nghiệp” tại Thành phố Đông Hà. Tham gia lớp tập huấn gồm 15 học viên là cán bộ kỹ thuật các công ty lâm nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên, hợp tác xã lâm nghiệp và các hộ dân sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của giống trong sản xuất lâm nghiệp; Các giống mới được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật, giống quốc gia; Cập nhật các quy định mới về quản lý giống cây lâm nghiệp; Hướng dẫn các quy trình kỹ thuật sản xuất mới và thực hành các kỹ năng; Chia sẽ các kinh nghiệm quản lý vườn ươm từ lập kế hoạch gieo ươm, quản lý cây con tại vườn và xây dựng mạng lưới thông tin và hợp tác.

Sau 7 ngày tập huấn về lý thuyết và thực hành kỹ năng, giảng viên và học viên cùng thảo luận về một số vấn đề như: Nghị định 27/NĐ-BNN & PTNT về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Thiết lập và quản lý vườn ươm, kỹ thuật sản xuất cây giống Keo lai giâm hom cải tiến và kỹ thuật sản xuất một số loài cây bản địa; Kỹ thuật chăm sóc cây con và các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại ở vườn ươm. Ngoài ra, các học viên được đi tham quan thực địa hiện trường về một số giống Keo mới được công nhận, rừng giống, vườn giống của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ đồng thời tham quan thực tế một số vườn ươm trên địa bàn để cùng nhận diện, trao đổi một số vấn đề tồn tại của các vườn ươm trong quá trình sản xuất như sâu bệnh hại, kỹ thuật chọn cắt hom và chăm sóc cây hom nhằm nâng cao chất lượng cây giống.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên cơ bản đã nắm rõ được quy định, điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các kỹ thuật mới trong sản xuất cây giống, nhận biết và cách phòng trừ một số bệnh chủ yếu ở vườn ươm, cách quản lý vườn vườn ươm nhằm nâng cao nâng cao năng suất, chất lượng cây giống và hiệu quả kinh tế cho các vườn ươm. Điều này cũng góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế từ rừng để người nông dân có thể sản xuất kinh doanh rừng theo hướng bền vững.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng