KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT LÂM SINH TRỒNG RỪNG GỖ LỚN TẠI BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Nằm trong chuổi các hoạt động hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài…

KHÓA TẬP HUẤN “CÁC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC/PEFC “

    Hiện nay, nhiều đơn vị quản lý cấp cơ sở, doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn trong quá trình áp…

KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “KHAI THÁC TÁC ĐỘNG THẤP TRE NỨA”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

TẬP HUẤN KHAI THÁC BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ,…

TẬP HUẤN ToT VỀ ĐO ĐẾM VÀ GIÁM SÁT CARBON RỪNG

    Hiện trên thế giới có hơn 81 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hoặc lên kế hoạch áp dụng…

Tập huấn “Đào tạo tiểu giáo viên về kỹ thuật lâm sinh cho trồng rừng gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng Keo từ sản xuất gỗ dăm sang sản xuất gỗ lớn”

  Từ ngày 13 – 19/9/2022, thực hiện kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng…

Thông báo về Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá và Kiểm toán viên thực hiện các Dịch vụ cấp Chứng chỉ rừng ở Việt Nam từ ngày 22-25/11/2021

Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá và Kiểm toán viên thực hiện các Dịch vụ cấp Chứng chỉ rừng ở…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng