NGHIỆM THU TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

    Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BNN-TCLN ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển…

KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT LÂM SINH TRỒNG RỪNG GỖ LỚN TẠI BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

KHÓA TẬP HUẤN “CÁC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC/PEFC “

    Hiện nay, nhiều đơn vị quản lý cấp cơ sở, doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn trong quá trình áp…

KHÓA TẬP HUẤN ONLINE VỀ “KHAI THÁC TÁC ĐỘNG THẤP TRE NỨA”

    Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho…

TẬP HUẤN KHAI THÁC BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CHO CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

    Thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án PROSPER do Liên minh châu Âu và MCNV đồng tài trợ,…

THAM VẤN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG RỪNG TỰ NHIÊN CỘNG ĐỒNG THÔN CÁT

    Thôn Cát thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Tháng 4 năm 2022, Ban quản lý rừng cộng…

TẬP HUẤN ToT VỀ ĐO ĐẾM VÀ GIÁM SÁT CARBON RỪNG

    Hiện trên thế giới có hơn 81 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hoặc lên kế hoạch áp dụng…

Tập huấn “Đào tạo tiểu giáo viên về kỹ thuật lâm sinh cho trồng rừng gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng Keo từ sản xuất gỗ dăm sang sản xuất gỗ lớn”

  Từ ngày 13 – 19/9/2022, thực hiện kế hoạch của Dự án: Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng…

Làm thế nào để đạt được tỷ lệ 10% diện tích phục hồi tự nhiên trong rừng được cấp chứng chỉ?

Làm thế nào để đạt được tỷ lệ 10% diện tích phục hồi tự nhiên trong rừng được cấp chứng chỉ? Các công…

Diện tích khai thác trắng nên bao nhiêu ha là vừa?

Diện tích khai thác trắng nên bao nhiêu ha là vừa? Chủ đề tuần này tương đối gây tranh cãi bởi không hề…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng