Làm thế nào để đạt được tỷ lệ 10% diện tích phục hồi tự nhiên trong rừng được cấp chứng chỉ?

Làm thế nào để đạt được tỷ lệ 10% diện tích phục hồi tự nhiên trong rừng được cấp chứng chỉ? Các công…

Diện tích khai thác trắng nên bao nhiêu ha là vừa?

Diện tích khai thác trắng nên bao nhiêu ha là vừa? Chủ đề tuần này tương đối gây tranh cãi bởi không hề…
A group of people standing around a fire in the woods Description automatically generated with low confidence

Bài học đổi mới tư duy quản lý rừng tại Alaska

Bài học đổi mới tư duy quản lý rừng tại Alaska Quản lý rừng cộng đồng từ lâu đã “ăn sâu” vào văn…
A picture containing tree, outdoor, sky, nature Description automatically generated

Một số bài học về quản lý rừng bền vững ở các nước phát triển

Một số bài học về quản lý rừng bền vững ở các nước phát triển Quản lý rừng bền vững là việc áp…

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng